Temel Değerler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ nin Özgörev ve Özgörüşüne ilişkin  temel değerler;

  • Bilimin evrenselliğine inanmak,
  • Akademik başarıyı arttırmak,
  • Paydaş kamu ve özel kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak,
  • Yenilikleri Takip etmek ve Entegre olmak,
  • Topluma karşı duyarlı olmak
  • Fair Play olgusunu desteklemek
  • Etik değerlere uymak.
  • Ders sürelerine riayet ederek eğitim ve öğretim gerçekleştirmek
  • Sürekli gelişime teşvik ederek nitelikten ve kaliteden ödün vermemek

FAKÜLTE DUYURULARI

Top