Misyon & Vizyon

Özgörev

Spor Bilimleri Fakültesi, bilim ve teknolojinin ışığında, ulusal ve evrensel değerleri dikkate alan, dünyadaki değişime ve gelişime adapte olarak ülkemizde sporun var olduğu durumu daha ileri bir seviyeye ulaştırabilecek gereksinimler doğrultusunda çağdaş eğitim anlayışına sahip, üretken, yenilikçi, araştırmacı spor insanlarının yetiştirilmesini görev edinmiştir.

 

Özgörüş

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak özgörüşümüz; bilimsel temellere dayalı hem teorik hem de uygulama açısından donanımlı, olimpizm ruhuna sahip, yenilikçi, krizleri ve çatışmaları yöneten, fair play anlayışına sahip etik ilkeleri olan ve bu ilkeleri sporun her alanında uygulamaya koyan, iyi birer problem çözücü olan, eleştirel, özgür ve bilimsel düşünen, saygılı, takım olarak çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren, değişen koşullara uyum sağlayan, etkili liderlik vasıflarına sahip olan akademisyenler, antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri ve spor yöneticileri ile Türk Sporunun uluslararası arenada daha güçlü olmasına katkı sağlayacak, geleceğini eğitim ve bilimle tasarlayan, sporun her yönüyle insanlığın yaşamında yer almasını sağlayan kaliteli ve üretken bir fakülte olmaktır.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top