Komisyonlar

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Dekan : Prof. Dr. Ümid KARLI

Dekan Yardımcısı     : Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM

Dekan Yardımcısı     : Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ümid KARLI

Prof. Dr. Ali AYCAN

Prof. Dr. Hasan Birol YALÇIN

Prof. Dr. Dilşad ÇOKNAZ

Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM

Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN

Doç. Dr. Ünal KARLI

 

 

Fakülte Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ümid KARLI

Prof. Dr. Ali AYCAN

Prof. Dr. Dilşad ÇOKNAZ

Prof. Dr. Hasan Birol YALÇIN

Prof. Dr. Ümid KARLI

Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM

Doç.Dr. Ünal KARLI

Doç. Dr. Sabri ÖZÇAKIR

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KOCAAĞA

 

Bölüm Başkanları:

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Ümid KARLI

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

Doç.Dr.Ünal KARLI

Spor Yöneticiliği Bölümü

Prof. Dr. Ali AYCAN

 

Bölüm Başkan Yardımcıları

 

 (ANE Böl.Başk.Yard.)

Dr. Öğr. Tuğba KOCAAĞA

 

(BEÖ Böl.Başk.Yard.)

 

 (SYÖ Böl.Başk.Yard.)

Dr.Öğr. Üyesi Devrim BULUT

 

 

Program Geliştirme ve Değiştirme Koordinatörlüğü:

Doç. Dr. Işıl AKTAĞ

 

Ders Programlama Koordinatörlüğü:

Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN

Öğr. Gör. Elvan KUZEYTEPE

 

Öğrenci Kariyer Planlama Koordinatörlüğü:

Doç.Dr. Kerim SÖZBİR (Fakülte Koordinatörü)

Dr.Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN (ANE Koordinatörü)

Doç. Dr. Sabri ÖZÇAKIR (BEÖ Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Devrim BULUT (SYÖ Koordinatörü)

 

Engelsiz AİBÜ Koordinatörlüğü:

Arş. Gör. Ahmet ÖZSOY

Kütüphane Damışma Komisyonu Üyeliği:
Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM (Asil)

 

 

 

 

 

 

MEBBİS Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülü

kullanma yetkilisi

Doç. Dr. Sabri ÖZÇAKIR

 

BOLOGNA :

Dr.Öğr. Üyesi Aylin ÇELEN             : Fakülte

 Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Devrim BULUT        : SYÖ Koordinatörü

Dr.Öğr. Üyesi Sabri ÖZÇAKIR       : BEÖ Koordinatörü

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba KOCAAĞA   : ANE Koordinatörü

 

YÖK Lisans Destek Bursu Koordinatörü:

Dr.Öğr.

 

YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu Koordinatörü:

Doç.Dr. Kerim SÖZBİR

 

 

Stratejik Planlama Spor Çalışma Komisyonu

 

Doç. Dr. Kerim SÖBİR

Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN

Arş. Gör. Ahmet ÖZSOY

 

 

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSTONU

 

 

BÖLÜM                                ÜYELER

Antrenörlük Eğitimi              Doç.Dr. Kerim SÖZBİR                    Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet SANSİ             Üye

Dr.Öğretim Üyesi Kutlu AYDIN      Üye

 

Spor Yöneticiliği Bölümü     Prof.Dr.Ali AYCAN                        Başkan

Prof. Dr. Dilşad ÇOKNAZ                Üye

Dr.Öğr. Üyesi Devrim BULUT         Üye

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Doç.Dr.Ünal KARLI                         Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELEN           Üye

Doç. Dr. Sabri ÖZÇAKIR                 Üye

 

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

 

ANE : Öğr. Gör. Dr. Orkun GÜLSEVEN

SYÖ: Dr. Öğr. Ü. Nuh Osman YILDIZ

BEÖ: Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELEN

 

 

 

Fakülte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlükleri

(ERASMUS/FARABİ/MEVLANA/BOLOGNA)

 

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Kerim SÖZBİR

 

ANE Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Kerim SÖZBİR

BEÖ Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Ünal KARLI

SYÖ Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Hasan Birol YALÇIN

 

 

 

 

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

                                              

Fakülte Temsilcisi                 Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN

BEÖ Bölüm Temsilcisi         Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELEN

SYÖ Bölüm Temsilcisi          Dr. Öğr. Üyesi Devrim BULUT

ANE Bölüm Temsilcisi         Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KOCAAĞA

İdari Pers. Temsilcisi            Hayrettin KARAMAN

 

 

TAKIMLAR

 

SYÖ

Dr. Öğr. Üyesi Devrim BULUT                   Takım Başkanı

Prof. Dr. Hasan Birol YALÇIN

Prof. Dr. Dilşad ÇOKNAZ

Arş. Gör. Dr.  Nuh Osman YILDIZ

Arş. Gör. Ahmet ÖZSOY

 

BEÖ

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELEN                       Takım Başkanı

Doç. Dr. Gülsen ÖZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Adem SOLAKUMUR

Doç. Dr. Işıl AKTAĞ

Arş. Gör. Semih KARAMAN

 

ANE

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KOCAAĞA              Takım Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SANSİ

Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN

Arş. Gör. Tuba BALKA

Arş. Gör. Koray GÖKMEN

 

 

 

 

AKRAN DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

 

 

Fakülte Temsilcisi                 Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN

BEÖ Bölüm Temsilcisi         Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELEN

SYÖ Bölüm Temsilcisi          Dr. Öğr. Üyesi Devrim BULUT

ANE Bölüm Temsilcisi         Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KOCAAĞA

İdari Pers. Temsilcisi            Hayrettin KARAMAN

 

 

 

AF VE İNTİBAK KOMİSYONU/

 

Spor Yöneticiliği Bölümü   (Komisyon Başkanı)                 Prof. Dr. Dilşad ÇOKNAZ 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü                               Dr.Öğr.Üyesi Adem SOLAKUMUR

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                                                Dr.Öğr.Üyesi Ahmet SANSİ

 

 

 

 

 

 

 

Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Yükseltilme ve Atama Ön Değerlendirme Komisyonu

 

 

Prof. Dr. Ali AYCAN           (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Ünal KARLI           (Üye)

Doç. Dr. Yılmaz UÇAN        (Üye)

 

 

Fakülte Stratejik Plan Komisyonu

 

 

Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM                                             Komisyon Başkanı

 

Prof. Dr. Ümid KARLI                                             Bölüm Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SANSİ                                  Üye

 

Prof. Dr. Ali AYCAN                                               Bölüm Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Nuh Osman YILDIZ                        Üye

 

Doç. Dr. Ünal KARLI                                              Bölüm Sorumlusu

Doç. Dr. Sabri ÖZÇAKIR                                        Üye

 

 

 

  

Program, Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN                          Komisyon Başkanı

 

Prof. Dr. Ümid KARLI                                    Bölüm Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KOCAAĞA                   Üye

Arş. Gör. Koray GÖKMEN                             Üye

 

Prof. Dr. Ali AYCAN                                     Bölüm Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Devrim BULUT                       Üye

Arş. Gör. Ahmet ÖZSOY                                Üye

 

Doç. Dr. Ünal KARLI                                     Bölüm Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELEN                          Üye

Arş. Gör. Semih KARAMAN                          Üye


KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU

FAKÜLTELER

BİRİMLER

TÜM

SÜREÇLER

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

UYGULAMA VE TOPLUMSAL HİZMET SÜREÇLERİ

İDARİ VE DESTEK SÜREÇLERİ

Fakültede Dekan /Bölümde Bölüm Başkaı

Sorumlu: Fakültede Dekan Yardımcısı/Bölümde Bölüm Başkan Yardımcısı

Sorumlu: Fakültede Dekan Yardımcısı/Bölümde Bölüm Başkan Yardımcısı

Sorumlu: Fakültede Dekan Yardımcısı/Bölümde Bölüm Başkan Yardımcısı

Fakülte Sekreteri/Bölümde Bölüm Sekreteri

Spor Bilimleri Fakültesi

  Prof.Dr.Ümid KARLI

  Doç.Dr.Ümid KARLI

  Doç.Dr.Hanifi ÜZÜM

  Doç.Dr.Hanifi ÜZÜM

Bilal CANAN

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Prof. Dr.Ümid KARLI

  Dr.Öğr.Üyesi Kutlu AYDIN

  Doç.Dr.Kerim SÖZBİR

  Dr.Öğr.Üyesi Tuğba KOCAAĞA

Adem YEŞİL

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

Doç.Dr.Ünal KARLI

  Doç. Dr. Sabri ÖZÇAKIR

  Doç. Dr. Işıl AKTAĞ

  Doç. Dr. Gülsen ÖZCAN

Mustafa CANBAŞ

Spor Yöneticiliği Bölümü

Prof. Dr. Ali AYCAN

 Prof. Dr. Dilşad ÇOKNAZ

  Doç.Dr.Hanifi ÜZÜM

  Arş.Gör. Dr. Nuh Osman YILDIZ

Hayrettin KARAMAN

 

 

 

 

 

 

Anabilim Dalı (AD) sayıları Bölüm sayılarının çok üzerinde olan Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi gibi birimlerde AD temsiliyetini artırmak için yandaki gibi üyelerle alt komisyonlar kurulabilir.

Bölüm Başkanı

AD Başkanı-1

AD Başkanı-2

AD Başkanı-3

AD Başkanı-3

 

AD Başkanı-4

AD Başkanı-5

AD Başkanı-6

AD Başkanı-7...

ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM İÇ PAYDAŞ KATILIMI – ALİ SEFA AKGÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo2. Birim   Paydaş   Danışma Kurulları

 

 

Birim Üniversite-Paydaş Danışma Kurulu Üyesi

İsim Soyisim

Akademik  Bi̇ri̇m

1

Fakülte Dekan/YO-MYO-Enst Müdürü

 Ümid KARLI

2

Dekan Yard/Müdür Yard

 Hanifi ÜZÜM

3

Danışma Kurulu Koordinatörü*

 Ahmet SANSİ

4

Bölüm-1 Başk. ya da Başk Yard

 Tuğba KOCAAĞA

5

Bölüm-2 Başk. ya da Başk Yard

 Devrim BULUT

6

Bölüm-3 Başk. ya da Başk Yard

 Sabri ÖZÇAKIR

Dış Paydaş

1

İş dünyasından temsilci-1

 

2

İş dünyasından temsilci-2

 

3

Staj Yapılan Kamu kuruluşu-1 bir yönetici**

 Mustafa ÜNLÜ

4

Staj Yapılan Kamu kuruluşu-2 bir yönetici**

 Ramazan DEMİR

5

Başka bir dış Paydaş***

Uğur AKMAN 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top