TARİHÇE

     Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 1993 - 1994 öğretim yılında, Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. 1995 Yılında Yüksekokul olmuştur ve 1993 - 1994 öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne, 2000 - 2001 öğretim yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ve 2003 - 2004 öğretim yılından itibaren de Spor Yöneticiliği Bölümüne öğrenci almaya başlamıştır. 18.04.2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 17.04.2019 tarihli ve 968 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmış,  Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

       Spor Bilimleri Fakültesinin ve Türk Milli Eğitiminin genel amacı doğrultusunda ilk ve orta öğretim kurumlarına Beden Eğitimi öğretmeni yetiştirmek, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatları ve spor kulüplerine çeşitli branşlarda antrenör, yönetici yetiştirmek ve ayrıca özel sektörde çok çeşitli alanlarda (turizm, endüstri, belediyeler vb.) görev yapabilecek lider yetiştirmektir. Ayrıca Üniversite düzeyinde çalışabilecek, geleceğin akademisyenlerinin temelleri de burada atılmaktadır.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top