MİSYON & VİZYON

MİSYON

 

  • Spor Bilimleri Fakültesi, bilim ve teknolojinin ışığında, ulusal ve evrensel değerleri dikkate alan, çağdaş eğitim anlayışına sahip, üretken, yenilikçi, araştırmacı bireylerin yetiştirilmesini görev edinmiştir.
  • Araştırma, eğitim ve uygulama alanlarında oluşturulan modellerle antrenör adaylarının gerekli bilgi, birikim ve donanımı sağlanarak, spor kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek, yaşadıkları çevreye olumlu katkıda bulunabilecek, bilimsel, çağdaş, üretken, nitelikli antrenörler yetiştirmektir.
  • Uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.
  • Çağdaş yöneticilik anlayışının gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim öğretim kadrosunun öncülüğünde, ülkemiz sporunun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri doğrultusunda yetiştirmektir.
  • Toplumun her kademesindeki bireylerin aktif olarak fiziksel etkinliklere katılımlarını sağlamak.

 

 

VİZYON

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak vizyonumuz; bilimsel temellere dayalı hem teorik hem de uygulama açısından donanımlı, olimpizm ruhuna sahip, yenilikçi, krizleri ve çatışmaları yöneten, fair play anlayışına sahip etik ilkeleri olan ve bu ilkeleri sporun her alanında uygulamaya koyan, iyi birer problem çözücü olan, eleştirel, özgür ve bilimsel düşünen, saygılı, takım olarak çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren, değişen koşullara uyum sağlayan, etkili liderlik vasıflarına sahip olan akademisyenler, antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri ve spor yöneticileri ile Türk Sporunun uluslararası arenada daha güçlü olmasına katkı sağlayacak, geleceğini eğitim ve bilimle tasarlayan, sporun her yönüyle insanlığın yaşamında yer almasını sağlayan kaliteli ve üretken bir Fakülte olmaktır.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top