-->

Gerede Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumuna Katkı Sağladık

09 Kasım 2023

Gerede Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumuna Katkı Sağladık

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden akademisyenler, Gerede'nin geleneksel sporlarını korumak ve yaşatmak için önemli önerilerde bulundular.

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından düzenlenen "Gerede Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu" 3-5 Kasım 2023 tarihleri arasında Gerede'de başarıyla gerçekleştirildi. Sempozyuma, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.

 

BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Hanifi Üzüm ve Araştırma Görevlisi Koray Gökmen “ Gerede Geleneksel Rahvan At Yarışlarının Tarihi Süreci ve Kazanımları” Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Kocaağa “Kış Sporlarında Gerede “ ve Araştırma Görevlisi Semih Karaman da “, Türk Kültürünün Geleneksel Sportif Motifi: Yağlı Güreşler” hakkındaki sunumları ile  sempozyuma katıldılar. Dört akademisyen, "Gerede'de Geleneksel Sporlar ”üzerine yaptıkları çalışmalar ve sunumlarda katılımcıların beğenisi topladılar.

 

Bildirilerde, Gerede'de geleneksel olarak yapılan sporların tarihi, gelişimi ve günümüzdeki durumu ele alındı. Bildiride ayrıca, Gerede'de geleneksel sporların korunması ve yaşatılması için yapılması gerekenler konusunda öneriler sunuldu.

 

Bildiride yer alan öneriler şunlardır:

 

Geleneksel sporların tanıtımı ve yaygınlaştırılması için yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılması.

Geleneksel sporların eğitim müfredatlarına dahil edilmesi.

Geleneksel sporların yapıldığı alanların iyileştirilmesi ve modernleştirilmesi.

Geleneksel sporların sürdürülebilirliği için finansal destek sağlanması.

Sempozyumda sunulan bildiriler, Gerede'nin geleneksel sporlarının korunması ve yaşatılması için önemli bir kaynak niteliğindedir. BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden akademisyenlerin yaptığı çalışmalar, Gerede'nin geleneksel sporlarının gelecek nesillere aktarılmasında önemli katkı sağlayacaktır.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top