-->

Eduroam Bağlantı Ayarları

06 Ekim 2023

              Üniversitemiz personelinin ve öğrencilerimizin zaman zaman yaşadıkları “Eduroam Bağlantısı” sorununu

çözüme kavuşturmak amacıyla Başkanlığımızca ekteki “Mobil Eduroam Kurulumu” afişi hazırlanmıştır.

            Biriminizce ekte gönderilen afişlerin çıktısının alınarak uygun görülen alanlarda ilan edilmesinin

öğrencilerimizin ve personelimizin yararına olacağı düşünülmektedir.

 

            Ayrıca Microsoft Teams Giriş bilgileri içeren duyuru linki ile   ekran görüntüsü de aşağıda olup;

           Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

 

 

        Microsoft Teams duyuru bilgilendirme linki :   (http://ibuzem.ibu.edu.tr/duyuru-detay.php?s=a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada)

        

Eduroam bağlantı - ANDROİD için Tıklayınız

 

Eduroam bağlantı - İOS için Tıklayınız

FAKÜLTE DUYURULARI

Top