2023 KAYIT TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

2023 KAYIT TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

28 Ağustos 2023

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

KAYIT TARİHLERİ

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü         04 – 06 Eylül 2023 (08:00-17:00 Saatleri arasında)

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                       04 – 06 Eylül 2023 (08:00-17:00 Saatleri arasında)

Spor Yöneticiliği Bölümü                           04 – 06 Eylül 2023 (08:00-17:00 Saatleri arasında)

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri: 07 Eylül 2023 de başlayacaktır.

 

 

 

 KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

1.    Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği.

Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine kullanılamaz.

2.    Nüfus Cüzdanı - T.C.Kimlik kartı

3.    28 Yaşından Büyük Olan Erkek Adayların “Askerlikle İlişiği Yoktur” Belgesi. (28 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur” belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır.)

4.    Son 6 (altı) ay içerisinde almış olmak kaydıyla  Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları  bölümünlerini içerecek SAĞLIK KURULU RAPORU  ile kayıt yaptırılabilecektir

5.    Milli sporcu kontenjanından giren öğrenciler için Millilik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

ÖNEMLİ NOT:

Yüz Yüze Lisans Öğreniminde kaydı bulunan öğrencilerin kayıta gelmeden kayıtlı olduğu üniversiteden öğrenci kayıtlarını mutlaka sildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

 

 • Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;

 

      Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına diğer gerekli belgelerle şahsen başvurduklarında geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

 

 • KAYIT YAPTIRAMAYACAKLAR;

           

           1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

 • Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin yükseköğretim genel kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 • 2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular Üniversitemiz eğitim birimlerine 14.08.2023 tarih ve 2023/99 sayılı Senato Kararına istinaden öğrenci olarak kabul edilmeyecektir.

 

 • ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK RAPORU;

     (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (e-kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci Üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu öğrenci işleri daire başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

 

 1. ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (ibu.edu.tr) ŞİFRE OLUŞTURMA

Ders kayıtları vb. işlemler için yeni kayıtlanan öğrencilerimiz Öğrenci bilgi sistemine (ubys.ibu.edu.tr) girerek şifre oluşturacaklardır.

 1. DERS KAYDI

Öğrencilerimiz, e-kayıt işleminin ardından “ ubys.ibu.edu.tr “adresinden 18 – 24 Eylül 2023 tarihlerinde ders kayıtlarını yaparak 25 Eylül 2023 tarihinde eğitime başlayacaktır.

 • İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek kayıt tarihinden itibaren bir dilekçe ile kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvuracaklardır.

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2023-2024 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler.

 

 1. MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için kayıt tarihinden itibaren bölüm başkanlıklarına transkript (onaylı) ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Daha önce başarılı olduğu dersler üniversitemiz yönetmeliği not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.)

 1. YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA
 • Üniversitemiz Mengen yerleşkesindeki öğrenci yurtlarına başvurular, kayıt tarihlerinde üniversitemiz http://sksdb.ibu.edu.tr/Yurtlar.php web adresinden yapılacaktır.

 

 Başvuru tarihleri ilgili birimlerin(kurumların) web sayfalarında duyurulmaktadır.

 Not-Yedeklerin kayıtları Asıl kayıtlar bittikten sonra 07 Eylül 2023 tarihinden itibaren sıra ile çağırılarak yapılacaktır.(Web sayfasından ilan edilecektir.)

  Yedek adaylardan; asıl adaylardan istenilen belgelerin tamamı isteneceğinden adayların kayıt belgelerini hazır bir şekilde bulundurmaları gerekmektedir.

   Adaylar kendilerine bildirilen tarihler arasında kayıt yaptırmakla  yükümlüdürler.

 İletişim:              0374 254 10 00

Dahili Telefonlar

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -0374 254 10 00  Dahili: 7544

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -0374 254 10 00  Dahili: 7518

SPOR  YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ -0374 254 10 00  Dahili: 7521

   Kayıt Yeri: BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi   Gölköy Kampüsü BOLU

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top