BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

07 Eylül 2022

 

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

KAYIT TARİHLERİ

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü         14-15 Eylül 2022 (08:00-17:00 Saatleri arasında)

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                       14-15 Eylül 2022 (08:00-17:00 Saatleri arasında)

Spor Yöneticiliği Bölümü                           14-15 Eylül 2022 (08:00-17:00 Saatleri arasında)

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri: 16 Eylül 2022 de başlayacaktır.

 

 

 

 KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

1.    Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği.

Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine kullanılamaz.

2.    Nüfus Cüzdanı - T.C.Kimlik kartı

3.    28 Yaşından Büyük Olan Erkek Adayların “Askerlikle İlişiği Yoktur” Belgesi. (28 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur” belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır.)

4.    Son 6 (altı) ay içerisinde almış olmak kaydıyla  Kardiyoloji  bölümünü içerecek SAĞLIK KURULU RAPORU  ile kayıt yaptırılabilecektir

5.    Milli sporcu kontenjanından giren öğrenciler için Millik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

 

 

 • Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;

 

      Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına diğer gerekli belgelerle şahsen başvurduklarında geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

 

 • KAYIT YAPTIRAMAYACAKLAR;

 

 • 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 • Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin yükseköğretim genel kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

 

 • ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK RAPORU;

     (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (e-kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci Üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu öğrenci işleri daire başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

 

 1. ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (uibu.edu.tr) ŞİFRE OLUŞTURMA

Ders kayıtları vb. işlemler için yeni kayıtlanan öğrencilerimiz Öğrenci bilgi sistemine (ubys.ibu.edu.tr) girerek şifre oluşturacaklardır.

 1. DERS KAYDI

Öğrencilerimiz, e-kayıt işleminin ardından “ ubys.ibu.edu.tr “adresinden 26 Eylül – 02 Ekim 2022 tarihlerinde ders kayıtlarını yaparak 03 Ekim 2022 tarihinde eğitime başlayacaktır.

 • İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek kayıt tarihinden itibaren bir dilekçe ile kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvuracaklardır.

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2022-2023 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler.

 1. MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için kayıt tarihinden itibaren bölüm başkanlıklarına transkript (onaylı) ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Daha önce başarılı olduğu dersler üniversitemiz yönetmeliği not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.)

 1. YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA
 • Üniversitemiz Mengen yerleşkesindeki öğrenci yurtlarına başvurular, kayıt tarihlerinde üniversitemiz http://sksdb.ibu.edu.tr/Yurtlar.php web adresinden yapılacaktır.

 

 

 • Başvuru tarihleri ilgili birimlerin(kurumların) web sayfalarında duyurulmaktadır.

 Not-Yedeklerin kayıtları Asıl kayıtlar bittikten sonra 16 Eylül 2022 tarihinden itibaren sıra ile çağırılarak yapılacaktır.(Web sayfasından ilan edilecektir.)

  Yedek adaylardan; asıl adaylardan istenilen belgelerin tamamı isteneceğinden adayların kayıt belgelerini hazır bir şekilde bulundurmaları gerekmektedir.

   Adaylar kendilerine bildirilen tarihler arasında kayıt yaptırmakla yükümlüdürler.                                                                 

 İletişim: 0374 253 45 71

             0374 254 10 00

Dahili Telefonlar

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - 2018

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - 2040

SPOR  YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ - 2017

   Kayıt Yeri: BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi   Gölköy Kampüsü BOLU

FAKÜLTE DUYURULARI

Top