-->

Toplam Kalite Uygulamaları Toplantısı

11 Ağustos 2022

Toplam kalite uygulamaları kapsamında Fakültemizin  akran değerlendirme  takımı saha çalışmaları kapsamında fakültemizi ziyaret etti. Prof. Dr. Selami Özsoy başkanlığında, Doç. Dr. Nuriye Özengin ve Doç. Dr. Fahri Kılıç'tan oluşan akran değerlendirme ekibi; ziyaret kapsamında 2022 yılı öz değerlendirme raporu içeriği ile ilgili değerlendirmeler yaptı.  Bu kapsamda Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ümid Karlı, Dekan yardımcılarımız Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM ve Dr. Öğrt. Üyesi Kutlu Aydın tarafından fakültemiz hakkında akran değerlendirme ekibine bilgiler verilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top