< < 7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI DUYURUSU

7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI DUYURUSU

09 Ağustos 2022
7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI DUYURUSU
 
04 Ağustos 2022

 

7417 SAYILI  ÖĞRENCİ AF KANUNU DUYURUSU 

 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83’üncü madde kapsamında öğrenci affından yararlanılabilecektir.

  • BAİBÜ Uygulama İlkeleri

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1- 05.07.2022 tarihinden önce kendi isteği ile dahil her ne sebep olursa olsun ilişiği kesilenler.

2- Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar.

 

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerden aşağıda belirtilenler 7417 Sayılı Af Kanunu’ndan yararlanamazlar.

1- 5 Temmuz 2022 Tarihinden sonra kaydı silinenler.

2- Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83)

3- İşkence suçundan (madde 94 ve 95)

4- Eziyet suçundan (madde 96)

5- Cinsel saldırı (madde 102)

6- Çocukların cinsel istismarı (madde 103)

7- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar

8- Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler.

9- Kayıt sırasında sahte belge verenler

10- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunanlar.

 

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

1- 7417 sayılı Af Kanundan yararlanmak isteyen öğrenciler 07 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapabilirler.

2- Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilişiklerinin kesildiği Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

3- Başvurular, ilişik kesilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna dilekçe ve başvuru için gerekli belgeler ile bizzat, kanuni temsilcisi, noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi veya posta/kargo yolu ile yapılacaktır. (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Af Kanunu Uygulama Esasları İçin Tıklayınız.)

4- Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

5- Posta ve kargo da yaşanabilecek gecikme ve kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

6- Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (.pdf)  (.docx)

2- Nüfus Cüzdanı/Ehliyet/Pasaport belgelerinden birisi ile getirilen belgenin fotokopisi (kayıt anında aslı ibraz edilecektir)

3- Adli Sicil Kaydı (E-devlet ’ten alınan da geçerli)

4- ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt yaptırmayanlar için ÖSYS/YKS Yerleşme Sonuç Belgesi.

5- Askerlik Durum Belgesi (28 yaşını dolduranlar için)

6- 2 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

FAKÜLTE DUYURULARI

Top