< < YÖK DUYURUSU (Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme İşlemleri)

YÖK DUYURUSU (Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme İşlemleri)

21 Ağustos 2020

      Değerli Adaylar;

 

     YÖK’ün 19/08/2020 tarihli “Öğrenci lehine olacak şekilde 2020 YKS işlemlerine mahsus olmak üzere adayların özel yetenek

sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru işlemlerinde, TYT puanı veya Y-TYT puanı başarı sırasının en düşük

800.000’inci (sekizyüzbininci) olmasına, ve YKS kılavuzlarındaki formüle göre işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.”

açıklamasına binaen; Fakültemizde yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına başvuran ve TYT puan sırasına göre ilk 800.000’de

olan adaylardan Öğretmenlik Programını tercih etmek isteyenlerin kendileri için ilan edilen sınav gününde Dekanlığa şahsen, İlk

800.000’de olduğunu kanıtlar ÖSYM Sonuç belgesini, aşağıdaki matbu dilekçeyle ıslak imzalı şekilde ibraz ederek başvuru

yapmaları gerekmektedir. Dilekçeler incelemeye alındıktan sonra öğrencilerin talepleri doğrultusunda tercihlerinde değişiklik

yapılarak güncellenecektir.

 

      Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top