Hakkında

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana faaliyet gösteren Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nün temel amacı, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, çağdaş ve nitelikli beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmektir.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nün temel hedefi nitelikli öğrenci alarak, bu öğrencilerin her yönden gelişimlerini sağlamaktır. Böylece mezun olan öğrencilerimizin erken yaşta ve geniş sayıda ulaştıkları genç nüfusa sporu sevdirerek, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nde yer alan dersler, alanında kendilerini yetiştiren nitelikli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Öğretmenlik formasyon dersleri, alan bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşan programı, zorunlu ve seçmeli olarak iki farklı şekilde sunulmaktadır. Öğrencilere zorunlu derslerle eğitimleri verilirken, seçmeli derslerle de (tenis, basketbol, istatistik, biyomekanik, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, badminton, ritmik cimnastik, kaya tırmanışı, dağcılık, yüzme vb.) ilgi duydukları alanlara yönlendirilerek gelişmeleri sağlanır.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin devlet okulları ve özel okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği, uzmanlık alanında antrenörlük, çeşitli alanlarda (turizm, belediyeler vb.) liderlik, devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapma imkânı vardır.

 

Öğrenci sorunları için Bölüm Sekreterliği : Erdoğan KALYONCU Tel: 0374 254 10 00 (Dahili:7544) den ulaşabilirsiniz.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 71 Fax: +90 374 253 46 36
  • Email: sporbilimleriibu.edu.tr
Top