Hakkında

BESYO bünyesinde bulunan Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nün temel amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörler yetiştirmektir. Son yıllarda spor alanında meydana gelen ilerlemeler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu yüzden antrenörlük alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün sistemli olarak üniversitelerle yetiştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

 Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nün temel hedefi, bilimsel temellerde yapılan antrenmanların ve spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını ve üst düzeyde sporcu (dünya ve olimpiyat şampiyonları) yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda temelde antrenman (hareket) eğitimini esas alan bu bölümde, birçok bilim alanında yapılan çalışmalar çerçevesinde (anatomi, fizyoloji, beslenme, biyomekanik, fizik, psikoloji, sosyoloji, yönetim, istatistik vb.) eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Öğrenciler, uzmanlaştıkları alanda yoğun bir eğitim alırken, bunun yanı sıra spor bilimlerine ait çok sayıda ders görmektedirler.

 Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bölümümüz, değişik branşlarda antrenörler (atletizm, futbol, basketbol, voleybol, tenis, artistik cimnastik, hentbol, fitness vb), spor uzmanları, spor koordinatörleri ve spor alanında bilim adamları yetiştirmek amacındadır.

Son yıllarda Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı; spor kulüpleri, sponsorluk ve antrenörlük yasası ile spor alanında yapısal değişiklikler yaratarak, lisans mezunu spor adamlarına iş olanakları yaratma çabası içerisindedir.

 Bölümümüz mezunlarının uzmanlık alanlarında antrenörlük, çeşitli alanlarda (turizm, belediyeler vb.) liderlik, devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapma imkanı vardır.

 

 

 

Öğrenci sorunları için Bölüm Sekreterliği : Adem YEŞİL Tel: 0374 254 10 00 (Dahili:2040) ulaşabilirsiniz.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 71 Fax: +90 374 253 46 36
  • Email: sporbilimleriibu.edu.tr
Top